September 11, 2011
Myasishchev VM-T “Atlant”

Myasishchev VM-T “Atlant”

  1. petroffak reblogged this from russianplanes
  2. russianplanes posted this